Το κτίσμα, σπίτι και πατητήρι μαζί, χρονολογείται από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια (1840), και ανήκει στην ίδια πάντοτε οικογένεια.  Ήταν από τα πρώτα σπίτια του παλιού πυρήνα του οικισμού, που είχε ιδρυθεί τότε στην εύφορη αυτή περιοχή της μεσογείτικης πεδιάδας, στον γεωργικό και κτηνοτροφικό χαρακτήρα της οποίας αποδίδονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτίσματος

 

Στην πόλη των Σπάτων το Κτήμα Φράγκου είναι το μοναδικό ανθεκτικό στο χρόνο δείγμα, το οποίο διασώζεται μέχρι και σήμερα διατηρώντας τη δομή και τον χαρακτήρα του τύπου του αναλοίωτα.  Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να ξεναγηθεί στο πλατυμέτωπο μακρινάρι καμαρόσπιτο και στους χώρους του, οι οποίοι αποτελούσαν τα δωμάτια του παλιού κτίσματος με τις διαφορετικές χρήσεις.