Παρά την εγκατάσταση του αεροδρομίου στην περιοχή του κάμπου των Σπάτων και την σημαντική συρρίκνωση του αμπελώνα της, η οικογένεια Φράγκου εξακολουθεί να εμφιαλώνει μια μικρή παραγωγή αρετσίνωτου Σαββατιανού από παλαιά κλίματα ιδιόκτητου αμπελώνα.

 

Η οικογένεια παράγει επίσης λάδι από τις λαδοελιές της, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές του κάμπου και η ηλικία ορισμένων, που ξεπερνάει σήμερα τα 150 χρόνια, μαρτυρά τη μακρινή και αδιάλειπτη ενασχόληση των καλλιεργητών τους με το αντικείμενο.