Από τα τέλη του 19ου αιώνα η συστηματική αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή της Μεσογαίας μετέτρεψε πολλά νοικοκυριά σε μικρότερους ή μεγαλύτερους παραγωγούς κρασιού. 

 

Η ιστορία της οικογένειας Φράγκου είναι στενά δεμένη με την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και της ελιάς, και αυτή η ενασχόληση των μελών της αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο στην φυσιογνωμία του κτίσματος, το οποίο υπήρξε για πολλά χρόνια το σπίτι τους.