Η αρχιτεκτονική δομή του χώρου είναι χαρακτηριστική : αίθουσες ψηλοτάβανες, με την μεγάλη καμάρα ή βόλτο στο σημείο της σάλας, φωτισμένες διακριτικά διαδέχονται η μία την άλλη καταλήγοντας σε κτήριο σχήματος ελληνικού Π, με τα κυρίως δωμάτια διαμονής, αλλά και τους βοηθητικούς χώρους, όπως το πατητήρι, το χαγιάτι και τον στάβλο.